top of page

ידידי הג'האלין כידידי בית משפט

כקבוצת ידידי הג'האלין, ביקשנו להצטרף כידידי בית המשפט לדיון בעתירת ארגון ימין קיצוני השואף להרוס את חאן אל אחמר.
בארבע השנים האחרונות אנחנו נמצאים במסע מרגש ויוצא דופן של התקרבות ופיתוח יחסי שכנות טובה עם בני שבט הג'האלין. מתוך ההכרות הזאת אנחנו נאבקים למען הכרה בשוויון זכויות גם להם, ולמען מציאת פתרון אנושי, מוסרי וצודק לסוגייה שנדונה בבית המשפט.
מאז שמדינת ישראל שולטת באזור, משנת 1967 ועד היום, היא לא העניקה ולו אישור בנייה אחד לבדואים, בעוד שעשרות אלפי יחידות דיור הוקמו ברישיון מלא למגורי יהודים. זאת למרות שהבדואים נמצאים באזור לפני ההתיישבות היהודית הסמוכה. לכן, ה"אי חוקיות" היא למעשה אפלייה בלתי נסבלת של המדינה.
למרבה הציניות, המנושל מתואר בעתירה כמנשל. אותם עותרים, שמנסים להרוס את בתי חאן אל אחמר כדי להפוך את המרחב למרחב יהודי בלבד ומציגים את הבדואים כפולשים ועבריינים, תומכים בפועל בניית מאחזים בלתי חוקיים יהודיים סביב החאן שאינם נהרסים.
הפתרון חייב לקחת בחשבון את הבדואים שחיים במקום ללא אפלייה. דין אחד לכולם. וכן, יש פתרון. עכשיו צריך רק רצון.

bottom of page