top of page

הקמת כפר אדומים

הרעיון להקים עיר ממזרח לירושלים עלה לראשונה בתוכנית מדינית שיזם יגאל אלון ב-1967 ,זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים. שם העיר שהוצע אז היה "יריחו עילית", למטרת הקמה היתה לחזק את הנוכחות היהודית באזור ירושלים. בספטמבר 1979 הוקם כפר אדומים בצפון מדבר יהודה, כמה ימים לפני דיון בבג"ץ בעתירה נגד הפקעת האדמות, כדי להקדים צו מניעה אפשרי. בג"ץ אכן דחה את העתירה של מוח'תאר הכפר ענאתה, והקצאת הקרקע ליישוב אושרה בישיבת ממשלה באוקטובר 1979 .תחילה נכנסו לגור ביישוב 20 משפחות.
במסמך הקמת היישוב
מ-1979 נכתב כי "המרחב ריק מהתיישבות קבע בכלל ומהתיישבות יהודית בפרט... במרחב בדואים רבים העוסקים אף בעבוד קרקע.

הקמת כפר אדומים

היות האזור בשימוש צבאי, וחלק ניכר מהתעשיה בו משרתת את מערכת הביטחון, יש לסגור השטח למגורי בדואים ולפנותם. בהמשך נכתב עוד כי "יש למלא את המרחב ביישובים יהודיים קהילתיים, על ידי כך יווצר מסדרון יהודי מהחוף, דרך ירושלים, לנהר הירדן. מסדרון כזה יקטע את רצף ההתיישבות הערבית בין יהודה והשומרון... ישוב ערבי עירוני/כפרי מתפשט בקצב מדהים לאורך הציר מירושלים מזרחה.

יש לעצור התפשטות קווית זו לאלתר בדרכים הבאות:

1. בניית שכונות עירוניות בענתות ובהר שומים שתהוונה חלק מירושלים

2. סגירה מנהלית של תחום הכפרים הערבים על ידי תוכנית מתאר מתאימה".

על המסמך חתום השר לשעבר אורי אריאלי (מפלגת הבית היהודי).

בטבלה: רישום מדויק של כל הכפרים הבדואים של שבט הג'האלין במדבר יהודה
* הרישום כולל את מספר המשפחות בכל מיקום ושמותיהן

טבלה חדשה ל- הקמה של כפר אדומים.PNG

במפה: קהילות הבדואים בצפון מדבר יהודה

מפה כפר אדומים.jpg
bottom of page