top of page

פרויקט העשרה לילדים

מאז הקמתה של קבוצת ידידי הג'האלין, המתנדבת שלנו חיה טל מנהלת פעם בשבוע יום העשרה ופעילות לילדי חאן אל אחמר בגילאי היסודי. פעילויות יצירה, חינוך וספורט.

המיזם מאתגר מאחר ואין מקום מיועד בו יכולים הילדים ממשפחות שונות להיפגש ולשחק. רחבת בית הספר במקום סגורה ואסורה לשימוש והקמה של רחבה מאולתרת אשר תוכל לשמש את כלל ילדי הקהילה תחשב כבנייה בלתי חוקית אשר תיהרס על ידי המנהל האזרחי תוך ימים ספורים.

למרות המכשולים חיה הצליחה ליצור אמון בקרב הקהילה ולהיפגש עם הילדים כל פעם אצל משפחה מארחת אחרת.

על מנת שיוזמה זו תוכל להתרחב ולהעניק את ההעשרה, לה ילדי הקהילה כה זקוקים, בשל המציאות העגומה בה אינם יכולים לצאת ולטייל בשל הגבלות התנועה לתושבי שטחי ה- C ואין להם חוגים או מגרשי משחקים, יש צורך עז במתנדבים נוספים דוברי ערבית ותרומות שוטפות.

ליצירת קשר

נא לציין בהודעה באיזה פרוייקט מדובר, תודה

תודה , נחזור אליך בקרוב

bottom of page