top of page

פרויקטים

במסגרתו נשים בדואיות רוקמות בובות ואנו עוזרים להן למכור אותן ולהתפרנס

לוּעַבַּה חִילוֶּוה ("בובה יפה")

לוּעַבַּה חִילוֶּוה ("בובה יפה")

פרוייקט שמחבר בין משפחה בדואית מקהילת הג׳האלין במדבר יהודה למשפחה ישראלית. מטרתו לקיים ערוץ תקשורת ישיר ובלתי אמצעי, והיכרות של כל צד עם הצד השני בצורה חברית ונעימה. 

פרויקט קשרי משפחה

פרויקט קשרי משפחה

פעילות לילדי שבט הג'האלין להעשרת שעות הפנאי שלהם לאחר הלימודים

פרויקט העשרה לילדים

פרויקט העשרה לילדים


הקמת גינות ירק ונוי לצריכה משפחתית

גינות ירק

גינות ירק

השפה העברית היא משאב חיוני, באמצעותה ניתן לעזור לבני ובנות השבט לממש זכויות, לרכוש השכלה ולהיעזר בה בתעסוקה ותיירות. הסרת מחסום השפה מאפשר התנהלות באופן עצמאי יותר במרחב.

פרויקט לימודי עברית

פרויקט לימודי עברית

מציאת מקומות תעסוקה לבני הג'האלין הסובלים מאבטלה המגיעה עד 70%, עזרה בהוצאת אישורי עבודה וכן במתן הכשרות מגוונות ותמיכה ביוזמות של בני השבט.

מציאת מקורות פרנסה

מציאת מקורות פרנסה

מרכז פסטור החלב של קהילות הג'האלין ביוזמת ידידי הג׳האלין יוצא לדרך!

מרכז פסטור החלב של קהילות הג'האלין

מרכז פסטור החלב של קהילות הג'האלין

ידידי הג'האלין מציעים הרצאות לגופים השונים, במוסדות או בשטח אצל המשפחות המארחות כאשר המטרה היא העלאת המודעות על מצבם של קהילות שבט הג'האלין בצפון מדבר יהודה וקידום שוויון זכויות עבורם.

הרצאות וסיורים

הרצאות וסיורים

פיתוח התיירות בקרב קהילות הג'האלין בצפון מדבר יהודה הוא מנוע לשינוי תדמית, לצמיחה, לשיפור מצב כלכלי וליצרת היכרות וחיבורים עם בני השבט.

פיתוח תיירות

פיתוח תיירות
bottom of page