top of page

תרומה

כרטיס אשראי / bit / העברה בנקאית

קבוצת ידידי הג'האלין הינה קבוצה של מתנדבים ללא מטרות רווח.
אנחנו פועלים כפרויקט תחת החסות של "המרכז הבין תרבותי לירושלים" 

אנא דאגו לציין כי תרומתכם מיועדת לפרויקט "ידידי הג'האלין".

*בנוסף, באפשרותכם לכתוב מה היא המטרה הספציפית אותה תרצו לממן. 
*תרומה לעמותה זו מוכרת עבור קבלת החזר מס בישראל (סעיף 46), ארה"ב (501(c)(3)) קנדה ואנגליה

תרומה בהוראת קבע

בנק לאומי (10)   סניף רחביה (912)

מס' חשבון 20049784   
ע"ש המרכז הבין תרבותי לירושלים.

bottom of page