Acerca de

Sand Dunes

קצת עלינו

צילום: נדב יניב

הסיפור של ידידי הג'האלין

ידידי הג'האלין היא קבוצה שפועלת להעלאת מודעות למצבם הבלתי אפשרי של הקהילות הלא מוכרות של הג'האלין במדבר יהודה, ושואפת לקדם מעמדם בהסכמה תוך מתן שוויון זכויות והזדמנויות מלא לבני השבט.
ידידי הג'האלין אינו גוף פוליטי, חברים בו אנשים עם מגוון דעות, בין היתר תושבים מההתיישבות היהודית במרחב אדומים הסמוך וגוש עציון. משכך ידידי הג'האלין אינם מקדמים פתרון פוליטי מסוים, אלא מתמקדים בזכויות אדם. הקבוצה חרטה על דגלה שוויון זכויות מלא לקהילות הג'האלין במדבר יהודה ודוחה כל מציאות שבה תחת אותו שלטון ותא שטח יהיו זכויות שונות לאוכלוסיות שונות.
בנוסף, הקבוצה עוסקת בעזרה הומניטרית: היא עוזרת במצוקות ההישרדות של בני השבט ובהתמודדותם עם האכיפה הסלקטיבית ובהתנכלויות כמו גם בעידוד תעסוקה ופרנסה ומענה למקרים רפואיים ללא מענה, פיתוח תיירות כמשאב לפרנסה, תמיכה בהשכלה, פעילות מול המנהל האזרחי ורשויות המדינה כדי להגיע לפתרונות מוסכמים להסדר מעמדם וכדי לאפשר לכל הקהילות גישה למים.כמו כן, לנוכח האיום המיידי של הריסת החאן, ארגנו מערך תמיכה וסיוע כדי לעמוד נגד הגירוש ולשם כך לקדם קמפיין תמיכה אפקטיבי והקמה שוטפת של פרויקיטים ופעילויות יחד עם ולמען השבט.