top of page

Acerca de

הסיפור של ידידי הג'האלין

● קידום סיורים באלח'אן אל אחמר ושאר קהילות הג'האלין, מפגשים עם פוליטיקאים ואנשי תקשורת, הפגנות סולידריות לאחר הריסת מבנים של בני השבט ושיקוף מצב הקהילות במדיה הכתובה והחברתית.

● עמידה מול ההתנכלויות לרועי הצאן, טיפול בזרימת ביוב של כפר אדומים לאלח'אן אל אחמר, והחזרת עדרי צאן שנלקחו בכוח על ידי אנשי הביטחון של מצפה יריחו וכפר אדומים בהזדמנויות שונות.

● טיפולים רפואיים דחופים, חיבור למעסיקים פוטנציאליים, עזרה בשיקום בתי משפחה שנשרפו עד היסוד.

● הקמת מיזם "לועבה חילווה" העוזר בפרנסתן של נשות הקהילה על ידי יצירת בובות בדואיות למכירה מעשה ידיהן, ועזרה נקודתית למשפחות נזקקות. 

● עזרה בהקמת גינות קהילתיות.

● קידום נושאים שוטפים ופתרונות בהסכמה מול הרשויות כדי להביא לשיח בין גורמי האכיפה והתכנון לראשי הקהילות.

תמונה בעמוד ידידי הג'האלין

"ידידי הג'האלין" היא קבוצת מתנדבים שהוקמה ב-2017 למען העלאת המודעות למצבן של קהילות הג'האלין במדבר יהודה, ולקידום מעמדן בהסכמה תוך מתן שוויון זכויות והזדמנויות מלא לבני השבט. הקבוצה איננה גוף פוליטי, וחבריה מייצגים את כל הקשת הפוליטית בישראל, מימין ומשמאל, כולל תושבים מההתיישבות הישראלית במרחב אדומים וגוש עציון. מסיבה זו הקבוצה אינה מנסה לקדם פתרון מדיני ספציפי. הקבוצה חרטה על דגלה שוויון זכויות מלא לקהילות הג'האלין במדבר יהודה, ודוחה כל מציאות שבה תחת אותו שלטון יהיו זכויות שונות לאוכלוסיות שונות. הקבוצה עוסקת בעזרה במצוקות ההישרדות של בני השבט, בהתמודדותם מול האכיפה הסלקטיבית וההתנכלויות, כמו גם בעידוד תעסוקה, פרנסה ועזרה במקרים רפואיים ללא מענה.
פעולותיה כוללות הכשרות שונות, תמיכה ביוזמות מקומיות של יצירת פרנסה, עידוד תיירות ואירוח, קידום היכרות ושיח וקידום מעמדן ברשויות. בין השאר, הקבוצה פעלה בנושאים כמו: 

צילום: נדב יניב

bottom of page