top of page

גיוס תרומות להצלת השמיעה של אחמד עבדאללה ג׳האלין

אחמד עבדאללה ג׳האלין, ילד בן 5 בן שבט הג'הלין, הלוקה בחרשות מלידה, זכה השבוע להשתלת שתל שבלול באוזנו, דבר שיגרום לו להתחיל לשמוע לראשונה. ההשתלה נערכה, אודות פעילות ענפה של תרומות ושיתופי פעולה עבורו אותו יזם ארגון ידידי הג'הלין. ג'הלין עצמו לא מדבר ומתקשר רק עם החיוך. כיום מקובל לתקן את החרשות מהסוג בה לוקה אחמד, כבר בינקות על ידי השתלת שתל "שבלול", אך לאור העלות הגבוהה ומצבם הכלכלי הקשה של בני משפחתו המתגוררים באוהל, הדבר לא התאפשר עד כה. מסתבר שכל חודש שעובר מוריד את הסיכוי שההשתלה תצליח. במירוץ נגד השעון ארגון ידידי הג׳האלין הפועל למציאת פתרון הגון לשבט הג'הלין במדבר יהודה, התגייסו להעניק לאחמד את יכולת השמיעה ולאחר שמונה חודשים של גיוס כספים, מאמצים מול גורמי הרפואה, ציפיות ואכזבות - אחמד עבר אתמול בהצלחה את ההשתלה. דרך ארוכה עוד לפניו, עם טיפול אינטנסיבי של קלינאית תקשורת, אבל בעוד שבועיים, עם הפעלת השתל אחמד יתחיל את הצעדים החדשים שלו בעולם הצלילים.

bottom of page