top of page

חגיגות סיום הלימודים של נסרין ועידוד השכלה

תמיכה בחינוך לנערות ונשים
נאסרין אבו חמיס, סיימה תיכון ביריחו וצלחה את הבגרויות בהצלחה. היא נרשמה לאוניברסיטה ללימוד הוראה ותנסה להגשים את חלומה - לחזור לבית ספר היסודי, אשר נבנה מבוץ וצמיגים ובו למדה בחאן אל אחמר.
רבים מהנערות והנערים בקהילות הג׳האלין לא ממשיכים ללמוד בתיכון ורק יחידי סגולה מצליחים להמשיך לאוניברסיטה. בייחוד הנשים. למעשה, נאסרין אמורה להיות התלמידה הראשונה בת הג'האלין, שתחזור לבית הספר בתום לימודיה האקדמים, הפעם כמורה. אבל כדי ללמוד באוניברסיטה היא היתה זקוקה למחשב נייד. מוצר שנתפס כבסיסי כמעט בכל בית בישראל, אבל בקרב בני הג'האלין-ממש לא.
ידיד הג'האלין התגייסו ורכשו עבורה מחשב נייד, שישמש אותה בתקופת הלימודים. הכל מתוך מטרה לעודד עוד נערות ונערים לרכוש השכלה ושנסרין תשמש כדוגמה יפה לכך.
בדיוק לפעולות שכאלו צריך אותנו ידידי הג'האלין. חלק מהכסף שיגוייס יאפשר לנו לתרום מלגות וחינוך להעניק את התמיכה והתנאים הדרושים לנערות ונערים לרכוש השכלה וכישורים מהם יוכלו להתפרנס בעתיד.

bottom of page