top of page

חלוקת מזון למשפחות שבט הג'האלין

השבוע המתנדבים שלנו ארגנו והעבירו חבילות מזון "קשה" ל-22 משפחות נזקקות ב-7 קהילות ג'האלין שונות. המשפחות נבחרו על ידי אנשי השבט כשכל משפחה קיבלה מזון על פי מספר הנפשות שבה.
בהזדמנות נו נזכיר את המצב הכלכלי הקשה בו נמצאת קהילת הג'האלין כבר עשרות שנים, עם הפרה מוחלטת של זכויות אדם בסיסיות, עשרות משפחות הנמצאות מתחת לקו העוני ותלויות בתמיכה חיצונית בשביל להתקיים בכבוד. אנו, ידידי הג'האלין, כאן על מנת לעזור לחברנו ושכנינו בחאן, אך מודעים שרק פתרון של מתן אפשרות לפיתוח כלכלה מקומית, מציאת מקומות עבודה ושוויון זכויות ישים סוף לעוני הקשה.

אנו מודים לחברת מ'קדונלדס שתרמה את הכסף לקניית המזון, וכן מודים מאד לכל מי שהשתתף בתכנון, באריזה, בהעמסה, בהובלה ובהעברה של מנות המזון לכל אחת מהמשפחות. תמיד מעודד לראות את החיבור המתחדש בין הפעילים שלנו לקהילת הג'האלין!

bottom of page