top of page

רועים מאז ומתמיד - לעצור את גירוש רועי שבט הג'האלין

תרמו לנו להגן על רועי הג'האלין בנחל אוג שבסכנת איבוד פרנסה מיידי!
בחודש אפריל 2022 חתם ראש המנהל האזרחי על צו הכרזת נחל אוג כשמורת טבע המשתרעת על שטח חסר תקדים של כ-22,000 דונם בצפון מדבר יהודה. בעוד שמורות טבע מביאות בשורה חשובה לסביבה, יש בהכרזה גם השלכות עומק שבגינן ארגוני ימין קיצוני פעלו במשך שנים לקידומה. כרבע מהשטח המוכרז נמצא בבעלות פרטית פלסטינית, וכעת יוטלו הגבלות על השימוש בו. בנוסף, השמורה תסגור שטחי מרעה מסורתיים בפני למעלה מ 250 רועי צאן בדואים החיים במקום עוד לפני שליטת ישראל על האיזור.
הבדואים החיים בצפון מדבר יהודה עוסקים ברעיית צאן כבר מאות שנים באופן אחראי ועם כבוד עמוק לסביבה כדי שהטבע יגמול להם בהענקת חיים לשנים רבות. ברם, ישראל סוגרת באופן הדרגתי את שטחי המרעה באמצעות הכרזות של שמורות טבע ושטחי אש, או כחלק מגירוש יזום של הרועים על ידי אנשים מההתיישבות היהודית. כ- 50 חוות חקלאיות (רובן ככולן לא חוקיות) הוקמו בשטחי C על ידי ארגוני ימין קיצוני במטרה לדחוק את הרועים בסיסמה של "מינימום אנשים מקסימום שטח". שמורות טבע משרתות עקרון זה היטב.
אנחנו בקבוצת "ידידי הג'האלין" המלווים את שבט הג'האלין מזה שנים, תומכים בבקשת הבדואים לשמור על המסורת המדברית. הדרתם ממרחבי המחייה ההיסטוריים שלהם, לא רק שאיננה נכונה מוסרית, היא גם פגיעה ממשית באקו-סיסטם של הטבע. רעייה מבוקרת כפי שעושים הבדואים שומרת על הסביבה, דואגת להתחדשות ומונעת מזיקים. משכך, היתרי רעייה קיימים מאז ומעולם גם בשמורות טבע בשטחי ישראל. מאות שנות רעייה היו שותפים ביצירת ערך הטבע שהצדיק את הכרזת השמורה. הטבע אינו מוזיאון, הוא מקום חי - יש שם אנשים, והשמורה אינה אמורה להגן רק אבנים וצמחים אלא גם על תרבות.
בשמורות רבות מקובל שאוכלוסיות שנהנו מאזור השמורה טרם ההכרזה לא ייפגעו.
אנו צריכים את עזרתכם לממן סקר מקצועי של השימוש באיזור השמורה ערב ההכרזה כדי לוודא עם הרשויות שלפחות זכויות הרעייה של הקהילות הקיימות יישמרו. בנוסף, נפיק סרטון הסבר קצר ומקצועי על ההסטוריה של הבדואים בצפון מדבר יהודה ומיקומם באקוסיסטם.
עזרו לנו לתת קול לאלו שאין להם קול בעצמם.
למען שתי מטרות אלה עלינו לגייס סכום של 35,000 ₪.

עדכון לאחר גיוס הכספים: באמצעות תרומתכם יכולנו להתחיל בביצוע של סקר רעיה מקיף אשר סוקר את שטח השמורה של
נחל אוג בהתייחסות לרועים הבדואים.
באמצעות סקר חשוב זה נקווה להשיג צדק לרועים הבדואים ומניעה של אפשרות גירושם העתידי מהשמורה ולאפשר להם להמשיך ולהתפרנס תוך שמירת אורח חייהם. השבוע יעשו עוד ביקורים בשטח ומיפויים נוספים אשר יבוצעו יחד עם הרועים.
הסקר יכלול את המרחב בו נמצאת השמורה מנקודת מבט של שימושים ותנועה במרחב על פי עונות השנה, יביא את תפיסת המרחב של הבדואים, את משאבי הטבע במרחב, הרצון לשמר את משאבי הטבע ואת תפקידם בשמירה על הטבע. נעשה פירוט ומיפוי השימושים על פי קהילות ומשפחות
לאורך עונות השנה עם דגש על הפעילות העונתית בחודשי החורף והאביב, אילו קהילות אלה וכמה נפשות הן מונות וכן תהיה התייחסות לטענה של רעיית יתר לאור המגבלות החלות על הבדואים וצמצום מכוון של המרחב שלהם.
נעשה גם סקירה של כמות הצאן והגמלים בכל קבוצה, תאריכי נדידה בשנה טובה/גרועה, מקום שהות העדר בשמורה, מי נמצא עם העדר בשמורה ועוד.
יחד עם זאת נקדם גם סקירה היסטורית על שבטי הבדואים באזור.
רשימה ראשונית ולא מחייבת של הקהילות הרועות ומספר ראשי הצאן שיש להן:
קורשאן - 150, ע'וואליה -1,100, אבו דהוק - 350, מעזי - 600, ת'בנה - 600, אב אל חילו - 400, סאטח אל בחר - 1,200, נח'יילה - 300.
הסקר יהיה מוכן באזור חודש דצמבר 2022.
תודה לכם על התמיכה ומתן האפשרות להמשיך לפעול למען שוויון זכויות לבדואים.

bottom of page