top of page

שיקום האוהל של משפחתו של דאוד סלימאן

בחורף 2018 נשרף האוהל של סלימאן דאוד בחאן אל אחמר. בני המשפחה ניצלו, אך נותרו באחת חסרי כל. למען המטרה התגייסו
קבוצת ידידי הג'האלין - וגייסנו 10,000 ₪ תוך 24 שעות, יחד עם הקהילה המקומית. תוך שעות ספורות הוקם אוהל חדש במאמץ משותף והצלחנו להעמיד בית חדש בו המשפחה תוכל לחיות
.המשפחה ההמומה יכלה לנשום לרווחה. Yigal Mosko מהחדשות - N12 עקב אחרי האירועים וקרא לכתבה "שבט אחים".
בדיוק לפעולות צריך אותנו. אך כדי להמשיך ולתמוך בבני שבט הג'האלין, יש צורך בתרומות ומתנדבים. כך נוכל לסייע בתחומי החיים השונים בהם קהילות הג'האלין אינם מקבלים סיוע או זכויות שוות.

bottom of page