top of page

המדינה הרסה את בתיהם ב-66'. כעת היא טוענת שהם כלל לא היו קיימים אז

עמירה הס

26 באפר׳ 2021

בג"ץ אמור לקבוע בקרוב אם להתיר למדינה להרוס את ג'ינבא וכפרים אחרים באזור מסאפר יטא לטובת אימוני צה"ל באזור. מועצת הכפרים מסרה לשופטים עדויות נוספות לקיומם עוד לפני 1948, בבקשה מיוחדת שעוד לא נענתה

bottom of page