top of page

אירוע של סולידריות ושל תקווה - מחזקים את תושבי חאן אל אחמר

מחזקים את תושבי חאן אל אחמאר!
בימים אלו בהם הם תלויים בין שמיים לארץ בהמתנה להחלטה על גורלם.
עד אמצע חודש יולי המדינה תמסור את תגובתה לעתירה של גופי ימין קיצוני, הדורשים לפנות את חאן אל אחמאר ולהרוס את בית הספר במקום.
בחאן מתגוררות כשלושים משפחות בדואיות משבט הג'האלין, עוד לפני שהוקמו הישובים הישראלים סביבן והתושבים חיים בחוסר וודאות במשך שנים רבות כשסכנת גירוש מרחפת מעל ראשם.
אנחנו נגיע לחזק אותם, לאירוע של סולידריות ושל תקווה. להראות שיש אנשים רבים שמעוניינים לחיות ביחסי שכנות טובים ולאפשר לבדואים להמשיך ולחיות את חייהם תוך שמירה על מסורות העתיקות של רעיית צאן. מחכים לכם לאירוע תמיכה במשפחות של חאן אל אחמר!
הפנינג בובות יפות יצירתן של נשות הג'האלין מתוך פרויקט נפלא של העצמה נשית, בישולים מסורתיים וארוחה משותפת.

bottom of page