top of page

חלוקת אוכל ברמאדן בתקופת הקורונה

בשיא גל הקורונה הראשון מצאו עצמם בני שבט הג'האלין סגורים ומבודדים. אין יוצא ואין בא. מדיניות הסגרים של הרשות הפלסטינית ושל ישראל, כמעט ולא אפשרה לבני השבט לצאת מאזור מגוריהם ולבצע קניות. וכך מצאו את עצמם חלקים מבני השבט, ילדים ומבוגרים, ללא יכולת להתפרנס, עד כדי חרפת רעב.
גילי שרון פעיל ותיק בידידי הג'האלין ריכז מהלך שלם, של גיוס אנשים פרטיים, תנועות, חברות ומתנדבים רבים, כדי לסייע בצמצום המצוקה. מוצרי מזון בשווי של עשרות אלפי שקלים, נרכשו וגוייסו באמצעות תרומות, רכישות מרוכזות, העברת מזון וירקות מחקלאים ומארגון מצילות המזון ירושלים Food Rescuers JLM, שנרתמו לספק טונות רבות של מזון.
במשך כחודשיים זכו תושבי השבט למשלוחי מזון בסיסיים ולפירות וירקות. פעילות שהובילה לשיפור הביטחון התזונתי של הילדים וחלק מתושבי השבט, עד להתייצבות המצב.
בדיוק לפעולות שכאלו צריך אותנו. אבל כדי להמשיך ולתמוך בבני שבט הג'הלין, יש צורך בכספים ומתנדבים, שנוכל לסייע בתחומים הומניטריים, תעסוקה, העצמה נשית, בריאות ועוד

bottom of page