top of page

דברים שרואים מחאן אל אחמר: שלוש הערות על אי פינוי

שמואל רוזנר
המדד

29 בספט׳ 2021

בקשת הדחייה הנוספת שולחת מסר לא בריא למעורבות של מדינות זרות בעניינה של ישראל, אבל לממשלה אין לחץ לפנות את היישוב – החלטה עם מחיר גבוה אבל בלי שום משקל משמעותי. אם לישראל יש דחף לפנות בנייה לא חוקית, יש מקומות יותר חשובים מחאן אל אחמר שאפשר להתחיל בהם

bottom of page