top of page

האם משפחת האדם תושיט יד לחאן אל־אחמר?

מירה מגן

2 בספט׳ 2021

"כי רבה רעת האדם", פסק האל והחליט להביא מבול על בני האדם ולמחותם מעל פני האדמה, הציף את העולם במים, שַלל מהם את האדמה ולא הותיר להם מדרך כף רגל.

bottom of page