top of page

המינהל האזרחי הציג לתושבי חאן אל-אחמר חלופת דיור סמוכה

הגר שיזף

22 במרץ 2021

במינהל הציגו לנציגי הג'האלין מפה ובה סימון השטח המיועד למעבר של קהילת חאן אל-אחמר ושלוש קהילות נוספות. בשיחות עם "הארץ" אמרו תושבים כי פרטי התוכנית אינם ידועים להם והטילו ספק ביכולת לממשה

bottom of page