צילום: נדב יניב

ידידי הג'האלין
למען זכויות הבדואים במדבר יהודה